Sıkça Sorulan Sorular

YILLIK ÜCRETLİ İZNE NE ZAMAN HAK KAZANILIR? 

İş Kanunu madde 53’e göre, işçi, deneme süresi de dahil olmak üzere işe başladığı günden itibaren en az bir yılı doldurması halinde yıllık ücretli izne hak kazanmaktadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ KAÇ GÜNDÜR, NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İş Kanunu madde 53’te yıllık izin süreleri tanımlanmaktadır. Buna göre; aynı işverene bağlı işyerlerinde çalışan ve 1-5 yıl kıdemi olan işçilerin en az 14 gün, 6-14 yıl kıdemi olan işçilerin en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazla kıdemi olan işçilerin ise en az 26 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca; 18 ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve daha yukarı yaştaki işçilerin en az 20 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ne göre; işçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ BÖLÜNEREK KULLANILABİLİR Mİ?

İş Kanunu madde 56’ya göre yıllık ücretli izin süresi işveren tarafından bölünememektedir. Yıllık ücretli izin süresinin bütün olarak yani tek seferde kullanılması gerekmektedir. Ancak işveren ile işçinin anlaşması halinde ücretli izin, bir bölümü 10 günden az olmayacak şekilde bölünerek kullanılabilmektedir.

İŞVERENCE VERİLEN BAŞKACA İZİNLER, YILLIK ÜCRETLİ İZİN YERİNE GEÇEBİLİR Mİ?

İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya mazaret, dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilememektedir.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRESİNİN TATİL GÜNLERİNE DENK GELMESİ HALİNDE NE OLUR? 

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmamaktadır.

Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenmelidir.

İş Kanunu madde 57’ye göre işveren, yıllık ücretli iznini kullanacak her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izne başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

YILLIK ÜCRETLİ İZİN İŞVEREN TARAFINDAN YALNIZCA BELİRLİ ZAMANLARDA VE TOPLU OLARAK TÜM İŞÇİLERE AYNI ZAMANDA KULLANDIRILABİLİR Mİ?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği madde 10’a göre; işveren Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasında, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilmektedir. Bu uygulamaya gidildiğinde, işçilerin izin zamanlarının ve hangi işçilerin ne zaman izne çıkacağının işyerinde ilan edilmesi gerekmektedir.

İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANMAK YERİNE YILLIK İZİN ÜCRETİNİ ALABİLİR Mİ?

Yıllık ücretli izin, işçi yıllık izin hakkını kullanmak istemezse bile yasada belirtilen süreler içerisinde verilmesi zorunlu olan haklardandır.

İşçi ve işveren, hiçbir durumda belirli bir ücret karşılığında yıllık izin hakkından vazgeçilmesi ya da yıllık iznin devredilmesi gibi bir konuda anlaşmaya varamamaktadır.

Yıllık izin yerine ücret ödenmesi yalnızca iş sözleşmesi feshi yani işten çıkarılma ya da ayrılma durumlarında mümkün olmaktadır.

İŞTEN AYRILIRKEN KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER NE OLUR?

İş sözleşmesinin herhangi bir sebep sonucunda sona ermesi durumunda işçinin hak kazanıp kullanamadığı yıllık izin sürelerine ait ücretlerin, sözleşmenin sona erdiği tarihte ödenmesi gerekmektedir.

İşten çıkarılma veya ayrılma durumunda yıllık izin ücretinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden hesaplanarak işçiye ödenmesi gerekmektedir.

İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETLERİ KAÇ YIL İÇİNDE TALEP EDİLEBİLİR?

Yıllık izin alacağının zamanaşımı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlamaktadır.

Bununla birlikte yıllık izin ücretine uygulanacak zamanaşımı süresi, 25.10.2017 tarihinden önce feshedilen iş sözleşmelerinde 10 yıl, 25.10.2017 tarihinden sonra feshedilen iş sözleşmelerinde 5 yıl olarak kabul edilmektedir.

İŞVEREN YILLIK ÜCRETLİ İZNİ KULLANDIRMIYORSA ŞİKAYET HAKKI VAR MIDIR?

Yıllık izin kullandırmayan işvereni İŞKUR’a şikayet hakkı bulunmaktadır. Söz konusu şikayetler sonucunda İŞKUR denetmenleri tarafından işverenin yıllık izin kullandırmadığı tespit edilirse işverene para cezası uygulanacaktır.  İŞKUR’a şikayetler internet üzerinden veya ALO170 üzerinden yapılabilmekte olup işçinin ismini belirtmesi zorunlu değildir.